Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

MƯAMƯA
Mưa mưa mưa ...
Trên căn gác nhỏ
Buồn chưa 
một người
Ôm đàn
Gảy khúc ly bôi
Mặc mưa
Mặc gió 
Tơi bời
Ngoài hiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét