Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

XÓA NHÒA


  XÓA NHÒA
Hạ buông chút nắng
Tôi nhặt mang về
Nửa đường cơn gió
Nghiêng trời đổ đi
Tôi buông tình si
Thả câu ảo vọng
Loạn cuồng con sóng
Cuốn bờ thiên di

 6/6/2017

Võ Nguyễn Ban Mai 
Hạ thả giọt mưa 
Đem lòng tôi hứng 
Gió cồn phóng túng 
Nghiêng đổ mất rồi 

Yêu em không lời
Buông tơ ảo ảnh
Bờ ngàn sóng đánh 
Tình ôi thiên di

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét